Instrukcja montażowa

Instrukcja montażu silników
 • Przy odbiorze należy dobrze sprawdzić, czy dostarczony silnik nie został uszkodzony podczas transportu.
 • Przed montażem należy porównać obydwa silniki.
 • Należy montować zawsze nowe paski rowkowe.
 • Przed montażem paska klinowego/paska klinowego wielorowkowego, grup pneumatycznych/sprzęgła, pierścieni przytrzymujących, pompy wody itp. należy sprawdzić, a w razie potrzeby wymienić.
 • Podczas montażu koła zamachowego śruby należy zawsze dokręcać z użyciem „Loctite”.
 • Należy stosować się do instrukcji montażowej, zalecanych środków smarnych oraz okresów konserwacji danego producenta.
 • Uszkodzone części montażowe należy wymienić.
 • Przed uruchomieniem silnika: Należy wymienić filtr powietrza, paliwa, oleju oraz termostat.
 • Należy zamontować nowe świece zapłonowe.
 • Należy sprawdzić, czy układ chłodzenia nie jest zatkany.
 • Po montażu należy sprawdzić, czy wszystkie węże i filtry są przykręcone prawidłowo i czy są szczelne.
 • Wówczas należy sprawdzić poziom wszystkich płynów (wody, oleju), a w razie konieczności uzupełnić.
 • O ile to możliwe, należy wyregulować luz klapy.
 • Należy sprawdzić, czy czujniki działają prawidłowo.
 • Należy zwrócić uwagę, aby radiator nagrzał się równomiernie i włączył się wentylator chłodnicy.
 • Może się tak zdarzyć, że nasze silniki przebywały przez dłuższy czas w magazynie. Zalecamy, aby przez pierwsze 500 – 1000 km silnika nie obciążać całkowicie, ale jeździć ostrożnie.
 • Ze wszystkich naszych silników spuszczono płyny, zostały oczyszczone i poddane konserwacji do transportu.
 • Części do montażu, które nie należą do części wirującej silnika, takich jak dynamo, rozrusznik, rozdzielacz prądowy, koło zamachowe, pompa paliwowa (benzyna, Diesel) oraz do wody, o ile nie uzgodniono inaczej, nie są objęte gwarancją.
 • Jeśli mimo naszych starań mają Państwo problemy, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami.

Uwaga! Niewłaściwe bądź niecałkowite stosowanie się do powyższej instrukcji montażowej powoduje natychmiastową utratę gwarancji!